Sélectionner une page

Guerin & Boutron

Onze waarden

Chocolat Guérin-Boutronbeheerstalle stadia, van cacoaboontot de consument, en is dus getrouwaan het « Bean-to-Bar » -principe.

Het is in Brussel, de hoofdstad van chocolade, waar dit prestigieuze huis weertotlevenisgekomen.

Chocolat Guérin-BoutronwilcacaoproducentenuitIvoorkuststeunen met eenzeerkwaliteitsvolleaanpak om een ​​biologische en duurzamehandelssectorvoorambachtslieden in de chocolade te creëren.

Onsdoelis om in Afrikaaan de ontwikkeling van de cacaosector te werken. Mensenstaancentraal in onseconomisch model. Doorzowelbonen van verschillendeoorsprong te verwerken, ontwikkelenwij onze maatschappelijkeinzet in de Ivoorkust, ‘s wereldsgrootste cacao producent.

Onsprojectluistertnaar de lokaleverbouwers, omdat hun knowhowbijdraagtaan de goedekwaliteit van de cacao.

De Ivoorkustheeftzelfeenlaagverbruik van chocoladeproductenomdat dit eenluxegoedis.

Wijwerkensamen met lokalepartners om een « Made in Ivoorkust » te ontwikkelen en zo de kwaliteit van de cacao te bevorderen, watonseenfantastische en buitengewonesmaakverrassingenonthult.

Onze ambitieis om de consumptieervan te « democratiseren », zodatelkeIvoriaan, zoweluit het plattelandalsuit de stad, van kwaliteitsvollechocolade kan genieten.

Eenherwaardering  en promotie van de Afrikaanseboonvereistde ontwikkeling van de kwalitatieveaanpak: eeneerlijkebeloning en opleidingen van verbouwers, de ontwikkeling van duurzamehandel en het gebruik van en creëren van biologischeproducten.

Onsinitiatiefbeginteerst in Ivoorkust, en zalzich dan naar Ghana, Togo, Kameroen, Congo, Sao Tomé, Haïti en Madagascar verspreiden.

NIEUWSBRIEF


Newsletter
close slider