Sélectionner une page

 Guerin & Boutron

Presentatie

 

Het Huis Chocolat Guérin-Boutroniseen Frans merkdatin 1775 in Parijswerdopgericht. De specialefabriekvoor de vervaardiging van chocoladewasgelegen in Rue du Maroc 23 en 25 in het 19e arrondissement in Parijs.


In 1910 werktenongeveer 280 mensen in de fabriek.

Het bedrijfhadtweewinkels in Parijs, één op Boulevard Poissonnière, 29 in de 9e arrondissement en de andere in Rue Saint-Sulpice, 28 in de 6e arrondissement. Het merkwasbekend om zijn vanille- en Solubiachocolade.

Nogvóór de Poulain- chocoladeheeft Guérin-Boutronchromolithografischeafbeeldingenaan de tabletjesgelinkt. Zijverbeelddenhistorischeafbeeldingen van populaire figuren. Omwille van de loyaliteitwerdendezebeeldengepubliceerd in kleineseries.

 

 Sluitaanbijeenavontuurdat 240 jaargeledenbegon!


Kom en reis met onsmee in vergulden salons versierd met rijke spiegels. Prachtigelocatieswaarnobele dames en jonkherengenoten van dezelekkernijen, die zoweleenfeestzijnvoor de geestalsvoor de smaakpapillen.

Guérin-Boutronverwerktbonen van alleoorsprong en onthult hun krachtigearoma’s, hun verfijnde en smaakvollesmaken die u ongetwijfeldzullenverrukken.

 

NIEUWSBRIEF


Newsletter
close slider