Sélectionner une page

Team 

Guerin & Boutron

Johann Domas-Conzemius

 
Als globe-trotter, isdeze Frans-Zwitsers-Luxemburgseondernemerverliefd op Afrika. Het was in Ivoorkustdat Johann verliefdwerd op dit continent.


Sinds 2008 ishijactief in het Sanwi-Koninkrijk en ontwikkelthijsociaal-economischeprojectenvoorlokalebevolkingen.

Sinds 2016 brengt Johann Guérin-Boutrontotleven om zijnpassievoorAfrika te delendoor de boonuitIvoorkust te eren.

Chocolat Guérin-Boutronisin 2017 het enigeBelgischeambachtelijkechocoladebedrijfdat de boonuitIvoorkustverwerkt !

 

Johann Domas
chocolade guerin-boutron

NIEUWSBRIEF


Newsletter
close slider